Voorwaarden

Free to go wil graag de gebruiker ontzorgen, daarom géén ingewikkelde en langlopende contracten met bijbehorende verplichtingen. 

Eigen risico/verzekering
Er is altijd kans op schade. We gaan er niet vanuit, maar als het gebeurt moet je weten waar je aan toe bent. Het eigen risico in geval van schade bedraagt maximaal € 500,- per schadegebeurtenis. Maar hoe langer je in je privé shortleaseauto rijdt zonder schade, des te lager je eigen risico wordt. Na drie schadevrije maanden wordt je eigen risico telkens met € 50,- verlaagd met uiteindelijk een minimaal eigen risico van €300,-.
Voor niet gemelde schades (ontstaan tijdens de looptijd van het huurcontract) die bij inname van de auto worden geconstateerd, wordt per schadegebeurtenis €500,- in rekening gebracht. In geval er bij inname van de auto een niet gemelde schade wordt geconstateerd, gaan wij ervan uit dat deze in de eerste 3 maanden van het huurcontract is ontstaan. Er is dan geen verlaagd eigen risico van toepassing.

Kom je met pech langs de weg te staan, dan kun je contact opnemen met onze alarmcentrale via 033 - 245 50 67. Heb je schade gereden, dan dien je via het telefoonnummer welke op de groene kaart vermeld staat, de verzekeringsmaatschappij op de hoogte te brengen. Kom je er niet uit, dan kun je 24/7 contact opnemen met ons hoofdkantoor via 033 - 245 50 55.

Bekeuringen
Bekeuringen worden altijd aan jou doorbelast. Wel vragen we een kleine vergoeding voor ons administratiewerk à €7,50.

Huurder
Onze privé shortleaseauto’s zijn alleen voor natuurlijke personen geschikt. De toegestane bestuurder is degene die het contract heeft ondertekend (en/of leden van het gezin). Je dient een geldig Nederlands rijbewijs en een Nederlands paspoort of ID-kaart aan te leveren. Deze gegevens worden door ons gescreend en veilig opgeslagen in ons datacenter. Pas na goedkeuring van de gegevens kunnen we een overeenkomst met elkaar aangaan. 

Tarieven & borg
Voor €443,- inclusief 21% BTW per maand rijd je in een standaard VW up! inclusief 36.000 kilometers per jaar. Wanneer er 2 maanden een auto gehuurd wordt dit naar rato berekend. Rijd je meer kilometers dan betaal je € 0,09 per extra kilometer. Er is geen sprake van minder kilometers.
Daarnaast vragen we voor elke privé shortleaseauto een borg, namelijk 2x het maandbedrag incl. BTW. Voor een VW up! bedraagt deze €886,-, te betalen voor aanvang van de huurperiode.
Je betaalt altijd één maand vooruit en krijgt daarvoor maandelijks een factuur van ons welke binnen 14 dagen betaald dient te worden.

Door een eventuele verhoging van de houderschapsbelasting, die door de overheid wordt vastgesteld, kan het zijn dat de tarieven tijdens de looptijd van het contract wijzigen.

Vervangend vervoer/onderhoud
Mocht jouw privé shortlease auto voor reparatie of regulier onderhoud naar één van onze dealers moeten, dan regelen we dat zo snel mogelijk voor je. Duurt deze reparatie of dit onderhoud langer dan 1 werkdag, dan krijg je vervangend vervoer.

Gratis Free to go-lidmaatschap
Wanneer je gebruik maakt van privé shortlease heb je direct een gratis Free to go-lidmaatschap. Je hebt hiermee toegang tot alle Free to go-auto's in heel Nederland die zichtbaar zijn op de Free to go-website. De borg die je voor de privé shortleaseauto betaalt, gebruiken we ook als je een Free to go-auto huurt.
Het komt natuurlijk wel eens voor dat je even een ander type auto nodig hebt, al is het maar voor een uur. Dat is geen probleem bij Free to go! Check freetogo.nl voor alle ins- en outs.

Opzegging vanuit de berijder
De verbintenis die wordt aangegaan is voor een periode van minimaal 30 dagen, welke automatisch verlengd wordt. De auto is na 30 dagen, per dag, online opzegbaar.  Klik hier voor het online afmelden. De auto dient aan het einde van de huurperiode bij de leverende Euromobil-partner te worden ingeleverd. De huurtermijn stopt wanneer de auto fysiek bij onze partner is ingeleverd.

Opzegging vanuit Free to go
Nog een formeel punt waar we helaas niet onderuit kunnen. Euromobil/Free to go is het recht voorbehouden, om de huurovereenkomst per direct te beëindigen indien de maandelijkse betalingsverplichtingen niet binnen de gestelde betalingstermijn van 14 dagen worden voldaan.
Tevens is Euromobil/Free to go het recht voorbehouden, om zonder opgave van redenen, een klant of verhuring te weigeren. Ook tijdens het lopende contract geldt deze voorwaarde.

Geen BKR-registratie
Omdat je geen langlopend contract met verplichtingen aangaat is er geen BKR-registratie nodig. De auto is immers na 30 dagen, per dag, schriftelijk opzegbaar.
Jouw privé shortleaseauto heeft dus geen enkele invloed op je leencapaciteit voor bijvoorbeeld een hypotheek. Positief toch?